Tag Terms of service

ประกาศแก้ไข เงื่อนไขการให้บริการ VPS Server และ Dedicated Server

ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราได้มีการเพิ่มเงื่อนไขการให้บริการ VPS Server ในข้อที่ 12 และบริการ Dedicated Server ในข้อที่ 10 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญคือ การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับลูกค้าที่ใช้งานบริการ VPS Server และ Dedicated Server โดยจะต้องเซ็นต์รับรองสำเนา พร้อมระบุว่า “ใช้เป็นเอกสารในการใช้บริการ VPS Server/Dedicated Server หมายเลข IP Address x.x.x.x กับทาง jaideawhosting.com เท่านั้น” โดยรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก เงื่อนไขการให้บริการ ของทางเรา