แจ้งปรับราคา DirectAdmin Control Panel (2022)

เนื่องด้วย DirectAdmin ได้มีการปรับราคา และคิดค่าบริการแบบใหม่มาสักระยะ ทางเราจึงจำเป็นต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยการคิดค่าบริการแบบใหม่ จะแยกตามจำนวน Account และ Domain ตามปริมาณการใช้งาน ซึ่งมมีรายละเอียดดังนี้

  • 1 Account 10 Domains = 100/เดือน
  • 2 Accounts 20 Domains = 200/เดือน
  • 10 Accounts 50 Domains = 600/เดือน
  • ไม่จำกัด Accounts และ Domains = 1,200/เดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณที่ใช้บริการกับเราตลอดมา