แจ้งปรับราคาค่าบริการโดเมน .com

เรียนลูกค้า ใจเดียวโฮสติ้ง

เนื่องด้วย Registrar ต่างประเทศที่ทางเราใช้บริการอยู่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงราคาโดเมน และอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น เราจึงจำเป็นต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยราคาจดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน และย้ายโดเมน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดเมนจดโดเมนใหม่ย้ายโดเมนต่ออายุโดเมน
.com500500500

ทั้งนี้ คุณสมบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นเจ้าของโดเมน หรือบริการฟรีต่างๆที่ได้รับ ยังคงได้รับเช่นเดิม

ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ไว้วางใจใช้บริการของเรามาโดยตลอด